Informatie over de kerkdienst

Iedere zondag komen wij als gemeente in de kerk samen om onze God en elkaar te ontmoeten. De diensten zijn voor iedereen toegankelijk; leden zowel als niet-leden.

Tijdens de dienst

We lezen uit de bijbel in de HSV vertaling. We zingen liederen uit het Liedboek voor de Kerken, opwekkingsliederen en psalmen uit de oude en nieuwe berijming. De te zingen liederen en teksten worden geprojecteerd met behulp van een beamer. Een belangrijk onderdeel van de dienst is de preek. Aan de hand van een deel van de bijbel dat we met elkaar lezen, legt de voorganger uit wat dat deel betekent en hoe dit toe te passen is in het dagelijks leven. Tijdens de dienst wordt er geld opgehaald (de collecte), voor een goed doel, soms voor de gemeente zelf. Een bijdrage is geheel vrijwillig.

Doop en Avondmaal

Regelmatig wordt een kind of volwassene wordt gedoopt. We geloven dat God al vanaf het begin voor iedereen zorgt. De doop symboliseert dit.

Avondmaal

Vijf keer per jaar vieren we het avondmaal. Dat is een symbolische maaltijd die onze Heer Jezus heeft ingesteld op de avond voordat Hij aan het kruis voor onze zonden stierf. Mensen die geloven in Jezus als hun Verlosser eten een stukje brood (dit verwijst naar het lichaam van Jezus dat stukgemaakt werd aan het kruis) en drinken een slokje wijn (verbeeldende het bloed van Jezus dat vloeide voor onze redding). Daarmee zeggen wij: Jezus gaf Zijn leven voor ons en betaalde de schuld voor onze zonden. Daardoor mogen wij leven voor God, in vrijheid en vreugde door de bevrijdende kracht van Gods genade. Aan het avondmaal wordt deelgenomen door leden die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. De mogelijkheid bestaat dat gasten het Avondmaal met ons meevieren. Welkom zijn leden van andere gemeenten die in hun eigen gemeente ook Avondmaal mogen vieren en die geloven dat de Here Jezus Christus voor hun zonden gestorven is en dat Hij hun Verlosser is.

Bijzondere diensten

Op de tweede woensdag in maart wordt de biddag voor gewas en arbeid gehouden. De dankdag vindt plaats op de eerste woensdag in november.

Kindercreche en peuteroppas

Tijdens de morgen- en middagdiensten op zondag is er oppas voor de kleine kinderen in het jeugdhonk.Voor kinderen van 2,5 t/m 3 jaar is er ’s morgens speciale peuteroppas in de bijzaal. Hier luisteren de kinderen naar een bijbelverhaal en zingen en bidden ze samen.Daarnaast mogen ze nog lekker spelen. ‘s Middags is er geen peuteroppas en kunnen de kinderen naar de kinderoppas in het jeugdhonk. De kinderen mogen voor de dienst naar de bijzaal gebracht worden en na de dienst weer opgehaald worden.

Jeugd

In onze kerk zijn veel jongeren. Zij krijgen elke week onderwijs ('catechisatie' geheten) uit de Bijbel en de belijdenis van de kerk.

Zondagschool

Iedere zondagmorgen wordt er tijdens de dienst zondagschool gehouden. Dit gebeurt in drie verschillende groepen. Groep 1 (4-5 jaar) Groep 2 (5-7 jaar) Groep 3 (7-9 jaar) Voor de oudste groep vindt de zondagschool plaats in de middagdienst. Groep 4 (9-11 jaar)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer