Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Almelo.


Parkeren rondom de kerk

Ons kerkgebouw is gesitueerd in een zogenaamde blauwe zone. Hierin mag op zon- en feestdagen van 07.00 tot 24.00 uur vrij worden geparkeerd. Voor de overige dagen en tijdstippen geldt dat u één uur gratis kunt parkeren met parkeerschijf. Houdt u daar dus rekening mee als u ons kerkgebouw bezoekt op deze dagen en tijdstippen en u met de auto komt.

Buiten de tijdstippen van vrij parkeren is er de mogelijkheid om een kraskaart te gebruiken. Deze kraskaart is te verkrijgen bij de gastenopvang.

God leidt ons wél !!!

Leestip

Ps.23/1 Sam.23: 1-18/ 1 Sam.24: 1-8/ 1 Sam.26: 32-35

Bijbelstudie

*Lees Handelingen 16:6-8

Paulus wordt twee maal verhinderd naar een bepaalde plaats te gaan. Er gaat een deur dicht! Heb jij dat ook wel eens meege­maakt? Je wilde graag iets, maar God deed het niet!

Je bad om iets en je kreeg het niet? Hoe voelde je je toen?

*Lees Handelingen 16, Mat.2, Gen.6

In trouw verbonden!

De bijbel als richtsnoer

Wij belijden met Psalm 119:105, dat het Woord van God een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad. Bij elke ‘voetstap’ die wij zetten, hebben wij dat licht nodig om te voorkomen dat wij een stap in het duister doen en gaan (ver)dwalen. Daarom geloven wij ook, dat de bijbel helder licht laat schijnen op het terrein van relaties en seksualiteit. Gods geboden in deze zijn goed voor ons, ook al druist één en ander wel eens tegen ons gevoel in. Graag willen wij dus de Here eren door ons leven overeenkomstig Zijn Woord in te richten.

Geloof en gevoel

Met elkaar verstrengeld.

Geloof en gevoel zijn met elkaar verstrengeld. Een somber of blij gevoel bepaalt de kleur van de geloofsbeleving mee.

Sara is heel blij, als Izaäk geboren is. Zij lacht! Naomi is heel somber na het verlies van man en zonen. Het lijkt wel een soort tweeling. Gaat het met het gevoel niet goed (depressief gevoel), dan lijdt het geloofsleven eronder. Gaat het met het geloof niet goed, dan heeft dat gevolgen voor het gevoel. Je voelt je minder dicht bij de Here. Gevoelens van rust, vrede en blijdschap ver­dwijnen.

Omgaan met de moderne wetenschap

1 Geloof en wetenschap strijdig met elkaar.

1.1 Resultaten van de wetenschap ondermijnen het geloof

Vroeger kon de kerk de resultaten van de onderzoeken van de sterren­kundige Galileo moeilijk aanvaarden. Hij leerde namelijk, dat de planeten om de zon heen draaiden. Maar hoe moest je dan aan met het woord van Jozua

'Zon sta stil.....'?

Nu zijn het de evolutiegeleerden, die de bijbel aanvallen. Een schepping in 6 dagen...dat kan nooit!!

een aantal artikelen over de Heilige Geest

Een aantal korte meditaties van Ds. A. Wagenaar over de Heilige Geest

Kent u ze ook?

Welke plek nemen mensen met een (onzichtbare) beperking in binnen onze gemeente

Kent u ze?  De mensen met een verstandelijke beperking? Weet u wat ze nodig hebben? Wat hun ouders / broers en zussen nodig hebben?

Ziet u ze?  De mensen met een lichamelijke beperking? Weet u welke beperkingen zij in hun dagelijkse leven ervaren? Welke moeite dat geeft?

Volg ons:

Kerkdienst luisteren

Luister hier tijdens de dienst. Kerkdienst gemist? luister dan hier.

Zoeken

Textgrootte

Current Size: 100%